7 December 2021 г.

Taganrogskiy kozhevennyy zavod