7 December 2021 г.

Spasskiy kozhevennyy zavod

391050, g. Spassk, ul. Zavodskoy pr-d, 6
+7 (49135) 3-33-91