7 December 2021 г.

Serpuhovskiy kozhevennyy zavod Trud

142203, g. Serpuhov, ul. Proletarskaya, 84
+7 (964) 764-69-40