7 December 2021 г.

Rasskazovskiy kozhevennyy zavod

Proletarskaya ulitsa, 437, Rasskazovo, Tambov Region, Russia
+7 (47531) 2-68-50