7 December 2021 г.

PO Sverdlovskiy kamvolnyy kombinat

Novinskaya Street, 2, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia
+7 (343) 295-82-92