7 December 2021 г.

Borskaya voylochnaya fabrika

Klubnaya ulitsa, 2, Bor, Nizhniy Novgorod Region, Russia
+7 (83159) 6-89-09