7 December 2021 г.

Pskovskaya shveynaya fabrika Slavyanka

Rizhskiy Avenue, 40, Pskov, Russia
+7 (8112) 56-23-31, +7 (8112) 68-61-44, +7 (8112) 56-26-21